Лизинг HEADING_TITLE
Предлагаме Ви супер изгодни лизингови условия – изплащане на избрана от Вас стока до 5 години на равни месечни вноски със или без първоначална вноска и при много опростена процедура! Може да си закупите ЗА ПО-МАЛКО ОТ 1 ЛЕВ НА ДЕН НОВ КОМПЮТЪР ПО ВАШ ИЗБОР С 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ от серията SMART PC!

ОБЩИ ЛИЗИНГОВИ УСЛОВИЯ
 • всяка стока или стоки на обща стойност над 150 лева може да бъде кредитирана
 • срокът за кредитиране може да бъде от 2 до 60 месеца
 • предлагаме схеми на изплащане без първоначална вноска и с първоначална вноска
Изисквания за физически лица:
 • възраст между 23 и 58 години ( за останалите с поръчител )
 • българско гражданство
 • да не са безработни или на срочен договор
 • да не са пенсионери или студенти

  за суми до 1500 лева
  • само копие от лична карта

  за суми над 1500 лева
  • копие от лична карта
  • копие от трудов договор
  • копие от платена сметка за стационарен телефон, ток или парно
  • ако сте семеен се изисква и ЕГН на вашия партньор
Изисквания за юридически лица:
 • копие от лична карта на управителя
 • копие от ИН ( БУЛСТАТ )
 • копие от последно съдебно решение
 • копие от актуално състояние, издадено от съда не по-късно от 2 ½ месеца от датата на подаване на документите
  • копията на съответните документи трябва да бъдат заверени с мокър печат, надпис "Вярно с оригинала" и подпис на управителя
  • фирмата да е съществувала поне 3 месеца
  • при сключване на сделка, ако документите няма да се подписват от управителя, се изисква и нотариално заверено пълномощно
* при необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи

ПРИМЕРНИ СХЕМИ
 лева
месеци  
 500  1000  1500  2000
 7  76.76  153.51  -  -
 12  46.26  92.51  138.77  185.02
 24  24.85  49.69  74.54  99.36
 36  -  35.33  52.99  70.66
 48  -  28.09  42.13  56.18
 60  -  23.71  35.56  47.41